Historia

Bergströms skor är butiker som ägs och drivs av familjen Norrman nu i 5e generationen. Vi är ett företag med gamla anor, företaget grundades 1882 av skomakare JP Norrman.

 

Till en början handtillverkades skor som sedan såldes i butiken. Parallellt bedrevs dessutom skomakeriverksamhet.

 

2010 togs Stig Bergströms skor på Östra ågatan i Uppsala över av familjen, Norrmans skor och Bergströms skor drevs paralellt tills 2019 när Norrmans stängde(tillsvidare).

 

2019 togs Forsgrens skor över i Västerås, som är speciellt med tanke på att Berströms skor fanns i staden tidigare.